Varianten gratis software

Software komt in vele vormen op het internet terecht. De freeware die je op deze website vindt, is slechts een heel klein deel van alle (soorten) programma's die online te vinden zijn. Globaal genomen kun je software pakketten in twee categorieën plaatsen: Gratis software en betaalde programma's. Met name in de categorie gratis programma's zijn nog eens heel veel varianten te vinden.

In het kort over licenties

Als maker van een programma heb je wettelijk gezien auteursrecht op je eigen werk. Behalve in enkele uitzonderingen wordt software niet alleen gemaakt voor eigen gebruik, maar wil de maker ervan het programma liefst verspreiden. Gratis of betaald, in welke vorm dan ook. De auteur bepaalt hoe een programma verspreid wordt en welke regels en/of vrijheden er vastzitten aan het gebruik ervan. Deze bepalingen worden allemaal vastgelegd in een zogenoemde licentie. Wanneer deze licentie geen onwetmatigheden bevat, is deze bepalend en wettelijk bindend.

Contract tussen gebruiker en maker van software

Een licentie is eigenlijk een soort contract tussen de auteur van de software en de gebruiker ervan. De auteur van de software kan deze licentie zelf opstellen, maar kan het programma ook simpelweg onder één van de vele bestaande licenties laten vallen. Deze bestaande licenties worden vaker gebruikt en zijn interessant omdat ze volledig en van toepassing zijn op de meest gangbare wensen van de auteur én de gebruiker. Veel van deze bestaande licenties zijn van toepassing op het gratis gebruiken van de software die eronder valt. Over dit soort licenties gaat deze pagina. Freeware slaan we in de het onderstaande overzicht van gratis software even over, omdat daar deze hele website over gaat. De overige varianten gratis software bespreken we in de bijgaande artikelen.